31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Výchovný poradce 31. ZŠ

Výchovná poradkyně pro 31. ZŠ

Mgr. Jitka Šteflová

kabinet přírodopisu (budova 2. stupně – přízemí)

telefon: 37 802 8770

email: steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny v tomto školním roce:

úterý 11:50 – 12:35 hodin, ostatní po domluvě.

Výchovné poradenství:

·        zajištění poradenské činnosti;

·        podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

·        metodická pomoc učitelům, žákům při řešení výchovných a výukových obtíží;

·        zajištění poradenské činnosti ve spolupráci se školním metodikem prevence, se speciálním a sociálním pedagogem.;

·        spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD.

Kariérové poradenství:

·        pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;

·        zajišťování aktuálního informačního materiálu;

·        přihlášky na SŠ, zápisové lístky – konzultace, administrativní poradenství;

·        exkurze do vybraných středních škol a firem v regionu;

·        spolupráce s IPS ÚP.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde.

 Mgr. Petra Lisecová

telefon: 37 802 8774

email: lisecovape@zs31.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny v tomto školním roce:

úterý 11:00 – 11:40 hodin, ostatní po domluvě.

Výchovné poradenství:

·        zajištění poradenské činnosti;

·        podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

·        metodická pomoc učitelům, žákům při řešení výchovných a výukových obtíží;

·        zajištění poradenské činnosti ve spolupráci se školním metodikem prevence, se speciálním a sociálním pedagogem.;

·        spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP