31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog pro 31. ZŠ

Mgr. Alena Pokomandyová

kabinet přírodopisu (budova 2. stupně – přízemí)

telefon: 37 802 8770

e-mail:  PokomandyovaAl@zs31.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny v tomto školním roce:

pondělí 14:00 – 15:30 hodin, ostatní po domluvě.

Školní speciální pedagog:

·        Depistážní činnost – vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

·        Nápravná pedagogická péče o žáky se školním neúspěchem ( žáci s dyslexií, dysortografií, dyskalkulií, ADHD, PAS, atd.) – nápravná hodina probíhá mimo třídu, v době vyučování .

·        Konzultace pro rodiče, učitele a žáky.

·        Spolupráce s PPP a SPC Plzeň, výchovným poradcem a sociálním pedagogem.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP