31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Sportovní činnosti

Naše škola nabízí další sportovní činnosti vyjma sportovních kroužků. Úzce spolupracuje a vychází vstříc sportovním klubům, spolkům a organizacím, jimž přednostně poskytuje sportovní zázemí.

Přihlášky naleznete na jejich webových stránkách, popřípadě využijte komunikaci po telefonu či e-mailem.

Judoclub Plzeň

Judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti do 14 let. Podporuje všeobecný fyzický rozvoj, kde se harmonicky doplňuje složka fyzická a výchovná.

V západočeském kraji má judo dlouhou, bohatou historii a tradici. Již v roce 1937, dne 19. května, byl založen první samostatný klub na území ČR a to AC jiu-jitsu Plzeň. JUDOCLUB Plzeň z.s. je v současné době největší klub co se týče členské základny v kraji.

JUDOCLUB Plzeň z.s. se na 31. ZŠ soustředí zejména na žákovské a dorostenecké kategorie pod vedením trenérů Mgr. Zbyňka Rubáše, Ing Václava Úbla, Mgr. Tomáše Buriánka, Jakuba Dědečka a Kateřiny Sosnové.

 

Mgr. Zbyněk Rubáš

www.judoclubplzen.cz

rubaszb@zs31.plzen-edu.cz

602 969 177

Sportovní gymnastika

Mgr. Ilona Došlá

doslail@zs31.plzen-edu.cz

Mgr. Lenka Šudáková

sudakovale@zs31.plzen-edu.cz

Lehká atletika

Fungujeme jako jeden z oddílů Sportovního klubu FLIK – FLAK. Děti mají možnost navštěvovat přípravku v 1. třídě. Od 2. třídy fungují dvě skupiny (2. + 3. a 4. + 5. ročník), které trénují 2x týdně. Doplňkově nabízíme trénink 1x týdně pro děti od 2. do 5. třídy. Děti se zúčastňují atletických závodů jak po hlavičkou ČASPV, tak soutěží, které organizuje AŠSK.

 

Mgr. Lukáš Hupač

hupaclu@zs31.plzen-edu.cz

775 230 278

Házená – DHC

DHC Plzeň je klub věnující se mezinárodní házené (handballu). Za více než třicet let existence se klub vypracoval mezi tři největší dívčí kluby v ČR. Nejmenší děti (3 – 4 roky) cvičí v kroužku Míček, starší se připravují v žákovských družstvech. Oba dorostenecké týmy a stejně tak i tým žen hrají nejvyšší soutěže (1. ligy). Klub má statut Regionálního házenkářského centra a věnuje se talentované mládeži. V současnosti se zde připravují tři juniorské a pět dorosteneckých reprezentantek. Kromě specializované přípravy se klub zaměřuje i na všestrannost (v létě plavání, vánoční bruslení, aprílový pochod). Všechny hráčky mají v rámci jednoho tréninku týdně atletickou přípravu.

 

PhDr. Jaroslava Šmrhová                                     www.dhcplzen.cz

dhcplzen@seznam.cz

607 703 698

Gymnastika Flik Flak

Oddíl gymnastiky Flik – Flak trénuje především gymnastickou disciplínu Teamgym. Jedná se o odvětví sportovní gymnastiky, kde závodí v týmu 6 – 12 dívek ve třech disciplínách: skoky z malé trampolíny, pohybová skladba a akrobacie.

Členky oddílu se pravidelně účastní republikových soutěží od nejmladších po nejstarší věkové kategorie. V letošním roce jsou v součtu dosažených výsledků pohárové soutěže ČR závodnice kategorie junior I na 1. místě a junior II. na 3. místě.

 

Mgr. Šárka Pečenková                                 www.flikflakgym.cz

pecenkovasa@zs31.plzen-edu.cz

722 559 569

Hokej

Mgr. Václav Polívka                                    www.hcmeteor.cz

polivkava@zs31.plzen-edu.cz

728 618 861

 

vytisknout stránku
Design by SITMP