Výchovný poradce 31. ZŠ

Uvádíme kontakt na výchovného poradce školy.

Výchovná poradkyně pro 31. ZŠ

Mgr. Jitka Šteflová

kabinet přírodopisu (budova 2. stupně – přízemí)

telefon: 37 802 8770

email: steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

Konzultační hodiny v tomto školním roce:

úterý 9:00 – 9:40 hodin, ostatní po domluvě.

Výchovné poradenství:

·        zajištění poradenské činnosti;

·        podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;

·        metodická pomoc učitelům, žákům při řešení výchovných a výukových obtíží;

·        zajištění poradenské činnosti ve spolupráci se školním metodikem prevence, se speciálním a sociálním pedagogem.;

·        spolupráce s PPP, SPC, SVP, OSPOD.

Kariérové poradenství:

·        pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;

·        zajišťování aktuálního informačního materiálu;

·        přihlášky na SŠ, zápisové lístky – konzultace, administrativní poradenství;

·        exkurze do vybraných středních škol a firem v regionu;

·        spolupráce s IPS ÚP.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete zde.