31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Úřední deska

Název: 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace

Adresa: Elišky Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň

Ředitelka školy: Mgr. Miluše Kurzová, od 1. 1. 2019

Právní forma: příspěvková organizace

Datum zřízení školy: 1. 9. 1977

Identifikátor zařízení:  600 069 541

IČO: 708 794 43

DIČ: CZ 708 794 43

REDIZO: 600 069 541

Datová schránka: tjnmwdb

Bankovní spojení:

ZŠ a ŠD: 51830311/0100

ŠJ: 18635311/0100

Zřizovatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně

Právní forma: obec, IČO: 00 075 370

Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

31. základní škola je tvořena základní školou, školní družinou, školní jídelnou.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 850. Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 330. Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně je 1000.

Telefonní kontakty:

kompletní kontaktní informace – http://zs31.plzen-edu.cz/kontakty/

+420 37 802 8765 vrátnice

+420 37 802 8761 sekretariát školy

+420 37 802 8762 ředitelka školy

+420 37 802 8776 školní jídelna

+420 37 802 8767 školní družina

Oficiální e-mail školy:

zs31@zs31.plzen-edu.cz

Webové stránky školy:

https://zs31.plzen.eu/

GPS: 49°46'8.815"N, 13°22'13.706"E

Úřední hodiny:

pondělí: 7.00 hodin – 16.00 hodin

úterý:     7.00 hodin – 15.00 hodin

středa:    7.00 hodin – 16.00 hodin

čtvrtek: 7.00 hodin – 15.00 hodin

pátek:     7.00 hodin – 15.00 hodin

Zvonění:

1. hod.   8.00 – 8.45 hodin

2. hod.   8.55 – 9.40 hodin

3. hod.   10.00 – 10.45 hodin

4. hod.   10.55 – 11.40 hodin

5. hod.   11.50 – 12.35 hodin

6. hod.   12.45 – 13.30 hodin

Odpolední vyučování – s přesnými časy jsou zákonní zástupci a žáci          seznámeni na začátku školního roku.

 

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v rezortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

·  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

·  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

·  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

·  Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění.

·  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

·  Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

·  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění.

·  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP