31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Vybavení školy

Prostorové vybavení školy

Školu tvoří čtyři vzájemně propojené pavilony: pavilon vedení školy, pavilon prvního stupně, pavilon druhého stupně a pavilon školní družiny. Tyto čtyři pavilony jsou vzájemně propojeny se školní jídelnou a dvěma tělocvičnami. Volný prostor mezi pavilony tvoří atrium.

Kromě běžných učeben jsou v pavilonu 2. stupně odborné pracovny (chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, dílny, cvičná kuchyně) včetně dvou učeben výpočetní techniky, matematické učebny s počítači a knihovny. Doplňkové prostory pro tělesnou výchovu jsou posilovna a dva gymnastické sály a sportovní hala otevřená v září 2009.

Škola poskytuje prostory pro zubní ordinaci a kancelář školního psychologa.

Součástí školy jsou venkovní prostory sportovního areálu otevřeného v říjnu 2011 a sportovní hala. Areál školy dotváří pozemky pro pěstitelské činnosti a prostor pro parkování.

Materiální a technické vybavení školy

Škola je dobře vybavena učebnicemi a pomůckami, které odpovídají potřebám základního vzdělání. Při výuce různých předmětů je využíván výukový software a online webové aplikace. Na odborné učebny navazují kabinety a sbírky učebních pomůcek, které se průběžně doplňují dle finančních možností školy.

Žáci i učitelé využívají ke své práci ICT. Každá odborná učebna i třída je vybavena počítačem s připojením na vysokorychlostní internet. Převážná část odborných učeben má k dispozici interaktivní tabuli. Interaktivní tabule je žákům k dispozici i ve sborovně školy. Všechny počítače jsou připojeny na multifunkční síťové tiskárny. V odborné učebně informatiky je umístěna 3D tiskárna FELIX 3.0 printers. Pomocí modelovacího software žáci tvoří prostorové modely, které tisknou na 3D tiskárně. Všichni zaměstnanci školy mají k dispozici kancelářskou techniku, která zajišťuje komfort při poskytování reprografických, tiskových a kopírovacích potřeb. Každý pedagog, žák i zákonný zástupce má k dispozici přístup k modernímu školnímu informačnímu systému Škola OnLine https://skola.plzen-edu.cz . Informační systém Škola OnLine umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je dostupná 24 hodin denně na internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Aplikace Škola OnLine je dostupná i pro mobilní telefony. Každý žák školy může prostřednictvím aplikace Škola OnLine obsluhovat svůj stravovací systém školní jídelny. Škola má své webové stránky http://www.zs31.plzen-edu.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Prostřednictvím nich mají všichni možnost sledovat aktuální dění ve škole. Zákonní zástupci využívají rezervační systém na konzultační dny.

Vzhledem k tomu, že škola se orientuje na výchovu sportovně talentované mládeže, je vybavenost venkovních sportovišť a tělocvičen na velmi dobré úrovni.

Od školního roku 2009/2010 je v provozu nově vystavená sportovní hala. Zrekonstruovaný lehkoatletický ovál a sportovní hřiště byly uvedeny slavnostně do provozu v říjnu 2011. Společně se zateplenou fasádou celé školní budovy se stala škola jednou z moderních škol v Plzni.

Škola má jídelnu s vlastní kuchyní s moderním vybavením, která je po generální rekonstrukci. Jídelna má kapacitu 600 strávníků, žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Školní kuchyně nabízí i odběr obědů cizím strávníkům.

Hygienické vybavení školy

Škola splňuje hygienické podmínky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 107 a 108 z roku 2002.

Pro dodržování pitného režimu pracovníkům školy i žákům slouží nápojové automaty. Škola je zapojena do akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“. Za pěkného počasí mohou děti trávit přestávky v atriu školy, které je možno využít i pro výuku.

V souvislosti s psychologickými požadavky na výuku škola splňuje ustanovení Vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Integrované tělesně postižené děti využívají k relaxačním cvičením a k přípravě na vyučování speciální učebnu.

Do odpoledního programu dětí ve školní družině je zařazen odpočinek a relaxace, pitný režim

V rámci prevence školních úrazů jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečného chování vždy před započetím praktických činností, tělesnou výchovou, před výlety, exkurzemi a jinými akcemi v průběhu celého roku. Školní úrazy se hlásí a evidují ve smyslu Vyhlášky č. 4/2005 Sb.

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP