31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Aktivity naší školy

Na naší škole probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „Škola pro 21. století“.

Odborné učebny:

slouží k hodinám informatiky a výpočetní techniky, tak k výuce fyziky, matematiky, zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, výtvarné i hudební výchovy.

Cizí jazyky:

kromě běžné výuky anglického jazyka si žáci vybírají další cizí jazyk z nabídky německého, francouzského či ruského jazyka. Francouzský jazyk mohou studovat i v rámci kroužků. Děti mohou navštěvovat jazykové kroužky i mimo vyučování. Výuka jazyků probíhá převážně v moderních jazykových učebnách.

Zájmové kroužky:

·         Informatika;

·         Výtvarný kroužek Šikulka;

·         Flétničky;

·         Aerobic a zumba;

·         Koloběžky

·         Anglický jazyk pro 1. a 2. třídy;

·         Kopaná pro dívky,

·         Tajemství přírody SVČ Radovánek,

·         Brain jogging – pro žáky s výukovými problémy;

·         Zdravotní tělesná výchova;

·         Fotografie a film;

·         Dopravní výchova;

·         Fyzikální hrátky PASCO;

·         Míčové hry;

·         Matematika – příprava na SŠ pro 9. ročník;

·         Florbal;

·         Deskové a stolní hry, zábavná logika.

Sporty:

·         Gymnastika;

·         Sportovní gymnastika

·         Házená;

·         Lehká atletika;

·         Judo;

·         Sportovní příprava – sportovní hry.

Tělocvičny:

·         nová sportovní hala;

·         velká tělocvična;

·         malá tělocvična;

·         GYM – GAME;

·         posilovna, zrcadlový sál;

·         venkovní areál s několika hřišti a nová dráha s umělým povrchem.

Počítače:

škola má dvě moderně vybavené učebny, které jsou plně připojeny na vysokorychlostní internet a počítačovou síť. Máme velké množství výukových programů pro všechny věkové kategorie žáků. Při výuce různých předmětů je využíván výukový software a online webové aplikace Výuka s využitím výpočetní techniky probíhá již od první třídy, výuka informatiky od první třídy formou kroužků. Součástí počítačových učeben jsou i moderní multimediální interaktivní tabule.

Žáci i učitelé využívají ke své práci ICT. Každá odborná učebna i třída je vybavena počítačem s připojením na vysokorychlostní internet. Převážná část odborných učeben má k dispozici interaktivní tabuli. Interaktivní tabule je žákům k dispozici i ve sborovně školy. Všechny počítače jsou připojeny na multifunkční síťové tiskárny. V odborné učebně informatiky je umístěna 3D tiskárna FELIX 3.0 printers. Pomocí modelovacího software žáci tvoří prostorové modely, které tisknou na 3D tiskárně. Všichni zaměstnanci školy mají k dispozici kancelářskou techniku, která zajišťuje komfort při poskytování reprografických, tiskových a kopírovacích potřeb. Každý pedagog, žák i zákonný zástupce má k dispozici přístup k modernímu školnímu informačnímu systému Škola OnLine https://skola.plzen-edu.cz . Informační systém Škola OnLine umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Webová aplikace je dostupná 24 hodin denně na internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace. Aplikace Škola OnLine je dostupná i pro mobilní telefony. Každý žák školy může prostřednictvím aplikace Škola OnLine obsluhovat svůj stravovací systém školní jídelny. Škola má své webové stránky http://www.zs31.plzen-edu.cz, které jsou pravidelně aktualizovány. Prostřednictvím nich mají všichni možnost sledovat aktuální dění ve škole. Zákonní zástupci využívají rezervační systém na konzultační dny.

Školní knihovna:

nabízí přes 2000 knih k zapůjčení. Lze se také vypůjčit mnoho odborných a zájmových časopisů. V roce 2015 jsme v rámci projektu EU OPVK výzva č. 56: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti zakoupili mnoho nových přitažlivých knih pro žáky. Nabídka školní knihovny v odkazu.

Péče o tělesně postižené:

celá škola je bezbariérová, pro tělesně postižené žáky je doprava do školy zajištěna speciálním autobusem z celé Plzně a přilehlého okolí. Během výuky o žáky pečují asistenti, kteří pomáhají těmto žákům při výuce a přesunech do učeben. Žáci mají k dispozici speciální židle, lavice a pomůcky. Využívají také počítače s tiskárnou a výukovými programy.

Pomoc dětem s výukovými problémy:

do školy dochází psycholog a speciální pedagog z PPP Plzeň- město, pracovnice SPC a sociální pedagog.

Od školního roku 2016/2017 škola zaměstnává školního speciálního pedagoga.

Školy v přírodě:

do škol v přírodě jezdí děti s naší školou jak do tuzemska. Pobyty jsou prováděny ozdravnou, ale zároveň zábavně sportovní formou. Všechny děti se z nich vrací vždy nadšené a plné nových zážitků a dojmů. V tuzemsku se konají zejména v rámci západních Čech, především pak v okolí Plzně, pro větší děti pořádáme školy v přírodě po celé ČR. Jsou zde připraveny soutěže a poznávací výlety do okolí. Po celý den zajištěno jídlo a pitný režim.

Bruslení:

během zimních měsíců chodí děti několikrát bruslit na zimní stadion v Třemošné, kde se v tomto sportu nejenom procvičí, ale také skvěle pobaví.

Ii-line brusle:

Každoročně se všechny třídy prvního stupně zúčastňují výcviku na in-line bruslích v ICE PARKu na Lochotíně. Výcvik vedou zkušení lektoři, kteří děti naučí základům jízdy na bruslích in-line. Tento výcvik je pro žáky zdarma, jelikož ho financuje ÚMO Plzeň 1.

Lyže:

pravidelně v sedmém ročníku jezdí žáci na zimní lyžařský výcvik. Některé ročníky na 1. stupni jezdí na týdenní či jednodenní lyžařské výcviky.

Cyklistické výlety:

pořádáme za pěkného počasí, zejména před koncem školního roku. Jejich délka a náročnost je přizpůsobena věku dětí.

Poznávací exkurze:

pomocí nich si děti prohlubují své dosavadní znalosti. Pořádáme během celého školního roku po celé ČR. V devátém ročníku se žáci každý rok vydávají do Krkonoš, kde poznávají místní přírodu a dozvídají se spoustu nových informací z přírodopisu, zeměpisu a ekologie.

Adaptační kurzy:

Cílem adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku 31. ZŠ je zjednodušit žákům nově tvořených tříd přechod na 2. stupeň, poznat se s novými spolužáky a zejména třídními učiteli, společným prožitkem vytvořit základ fungujícího kolektivu a stanovit si společně základní pravidla.

U sportovní třídy je cílem adaptačního kurzu usnadnění přechodu na 2. stupeň, seznámení se s třídním učitelem. Společným prožitkem vytvořit základ zdravě fungujícího kolektivu a stanovit si společně základní pravidla, která bude třída na 2. stupni dodržovat.

Kultura:

během celého školního roku navštěvuje naše škola mnoho představení a koncertů v plzeňských kinech a divadlech.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP