31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Škola pro 21. století – ŠVP 31. základní školy

Školní vzdělávací program:

Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy, z vnitřní analýzy školy a z požadavků rodičů. Zároveň navazuje na tradici školy. Základní vzdělávání se stává službou, která vychází z požadavků společnosti, očekávání rodičů a individuálních potřeb žáků. Naší snahou je vytvořit ve škole takové prostředí, kde je žákům s různými vzdělávacími potřebami věnována kvalitní, odborná a profesionální péče, kde je vstřícná a přátelská atmosféra a kde se žáci budou cítit bezpečně.

Kompletní ŠVP naleznete v přiloženém souboru.

Vzdělávací program v jednotlivých ročnících naší školy pro školní rok 2023/2024:

1. stupeň

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0357/2022

VI. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0358/2022, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VI. B, C, D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0357/2022

VII. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0358/2022, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VII. B, C, D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0357/2022

VIII. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0358/2022, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

VIII. B, C, D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č.j.: 31ZS/0357/2022

IX. A

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017, s rozšířenou výukou tělesné výchovy

IX. B, C, D

ŠVP pro ZV, Škola pro 21. století, č. j.: 01/09–2017

  

 

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP