31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Elektronické a telefonní kontakty

Vedení školy

ředitelka školy

Mgr. Miluše Kurzová

kurzovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 762

zástupce pro 1. stupeň

Mgr. Markéta Peštová

pestovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

zástupce pro 2. stupeň

Mgr. Vladimír Hrubý

hrubyvl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

zástupce ŘŠ pro sport a zájmové vzdělávání

Mgr. Zbyněk Rubáš

rubaszb@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

vedoucí školní jídelny

Jana Králová

kralovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 776

+420 728 604 626

vedoucí vychovatelka ŠD

Daniela Bajtková

bajtkovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 767

školník

Pavel Metlický

 

+420 378 028 764

Administrativní pracovníci školy

vrátnice

Hana Metlická

 

+420 378 028 765

sekretariát školy

Petra Švehlová

svehlovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 761

sekretariát školy

Eva Galatíková

galatikovaev@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 761

správce budovy

Michal Tyrpekl

tyrpeklmi@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 766

ekonom školy

Michaela Benešová

benesovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 766

1. stupeň

I. A

Mgr. Jana Hajšmanová

hajsmanovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

I. B

Mgr. Jana Maříková

marikovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

I. C

Mgr. Alena Procházková

prochazkovaal@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

I. D

Mgr. Michaela Kolorosová

kolorosovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

II. A

Mgr. Jana Baxová

baxovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

II. B

Mgr. Lucie Richterová

richterovalu@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

II. C

Mgr. Vendula Sudová

sudovave@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

II. D

Mgr. Andrea Kejhová

kejhovaan@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

III. A

Mgr. Šárka Pečenková

pecenkovasa@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

III. B

Mgr. Ivana Golová

golovaiv@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

III. C

Mgr. Jitka Kaiserová

kaiserovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

III. D

Mgr. Miroslava Levá

levami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

IV. A

Mgr. Ivana Boušová

bousovaiv@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

IV. B

Mgr. Hana Pudilová

pudilovaha@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

IV. C

Mgr. Kateřina Vrzáková

vrzakovaka@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

IV. D

Mgr. Jitka Trymlová

trymlovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

V. A

Mgr. Petra Lisecová

lisecovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

V. B

Mgr. Marcela Fillingerová

fillingerovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

V. C

Mgr. Petra Křížková

krizkovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

V. D

Mgr. Hana Musilová

musilovaha@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

 

Mgr. Dagmar Hrdličková

hrdlickovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

 

Mgr. Jana Ulčová

ulcovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

 

Marcela Hupačová

hupacovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

2. stupeň

VI. A

Mgr. Blanka Matasová

matasovabl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VI. B

Mgr. Libor Pelcman

pelcmanli@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 778

VI. C

Mgr. Jana Šoupová

soupovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VI. D

Mgr. Nikola Havelková

havelkovani@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 779

VII. A

Mgr. Lenka Šudáková

sudakovale@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

VII. B

Mgr. Eva Puchrová

puchrovaev@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 779

VII. C

Mgr. Šárka Tyllová

tyllovasa@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VII. D

Mgr. Jana Fegová

fegovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

VIII. A

Mgr. Jitka Pelcmanová

pelcmanovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

VIII. B

Mgr. Kristýna Korcová

bulinovakr@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

VIII. C

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

huclovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 781

VIII. D

PhDr. Jan Tětek

tetekja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 778

IX. A

Mgr. Libuše Kašparová

kasparovali@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

IX. B

Mgr. Jitka Šteflová

steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

IX. C

Mgr. Oldřich Kříž

krizol@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 781

IX. D

Mgr. Irena Navrátilová

navratilovair@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

 

Mgr. Ilona Došlá

doslail@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Markéta Fajrajzlová

fajrajzlovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

 

Mgr. Lukáš Hupač

hupaclu@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Marcela Haasová

haasovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

 

Mgr. Filip Rom

romfi@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 778

 

Mgr. Vladislava Haasová

haasovavl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

 

Mgr. Irena Straková

strakovair@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

 

Mgr. Václav Polívka

polivkava@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Tereza Chvojková

chvojkovate@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

 

Mgr. Romana Neumannová

neumannovaro@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

 

Mgr. Tomáš Škoda

skodato@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Bc. Kristýna Říhová

rihovakr@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

ŠD – 11 oddělení

1. oddělení

Daniela Bajtková

bajtkovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 767

2. oddělení

Ing. Soňa Šlehofer Lahodná

+420 728 819 958

+420 378 028 767

3. oddělení

Bc. Jitka Denková

+420 728 819 958

+420 378 028 767

4. oddělení

Bc. Lenka Zavadilová

+420 728 819 958

+420 378 028 767

5. oddělení

Zora Boušová

+420 728 819 958

+420 378 028 767

6. oddělení

Dagmar Gracíková

+420 728 819 958

+420 378 028 767

7. oddělení

Karla Vrbová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

8. oddělení

Mgr. Lucia Laluhová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

9. oddělení

Naďa Prokopová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

10. oddělení

Zuzana Dvořáková

+420 606 036 565

+420 378 028 767

11. oddělení

Mgr. Alena Procházková

+420 606 036 565

+420 378 028 767

Asistenti TP žáků

 

Pavla Blažková

 

 

 

Bc. Jitka Denková

 

 

 

Marcela Szőkeová

 

 

 

Miroslava Kotorová

 

 

 

Ing. Soňa  Šlehofer Lahodná

 

 

 

Denisa Šteflová

 

 

 

Bc. Lenka Zavadilová

 

 

 

Šárka Stupková

 

 

 

Nikola Gombosová

 

 

Speciální pedagog

 

Mgr. Alena Pokomandyová

pokomandyovaal@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

Sociální pedagog

 

Mgr. Zuzana Buriánová

burianovazu@zs31.plzen-edu.cz

 

Výchovný poradce

VP pro 1. stupeň

Mgr. Petra Lisecová

lisecovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

VP pro 2. stupeň

Mgr. Jitka Šteflová

steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

Metodik prevence

 

Mgr. Jana Šoupová

soupovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

 

vytisknout stránku
Design by SITMP