Elektronické a telefonní kontakty

Kompletní seznam telefonních kontaktů.

Vedení školy

ředitelka školy

Mgr. Miluše Kurzová

kurzovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 762

zástupce pro 1. stupeň

Mgr. Markéta Peštová

pestovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

zástupce pro 2. stupeň

Mgr. Vladimír Hrubý

hrubyvl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

zástupce ŘŠ pro sport a zájmové vzdělávání

Mgr. Zbyněk Rubáš

rubaszb@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 763

vedoucí školní jídelny

Jana Králová

kralovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 776

+420 728 604 626

vedoucí vychovatelka ŠD

Daniela Bajtková

bajtkovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 767

školník

Pavel Metlický

 

+420 378 028 764

Administrativní pracovníci školy

vrátnice

Hana Metlická

 

+420 378 028 765

sekretariát školy

Petra Švehlová

svehlovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 761

sekretariát školy

Eva Galatíková

galatikovaev@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 761

správce budovy

Michal Tyrpekl

tyrpeklmi@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 766

ekonom školy

Ing. Michaela Benešová

benesovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 766

1. stupeň

I. A

Mgr. Šárka Pečenková

pecenkovasa@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

I. B

Mgr. Marcela Fillingerová

fillingerovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

I. C

Mgr. Jitka Kaiserová

kaiserovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

I. D

Mgr. Eva Vápeníková

vapenikovaev@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

II. A

Mgr. Jana Hajšmanová

hajsmanovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

II. B

Mgr. Jana Maříková

marikovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

II. C

Mgr. Alena Procházková

prochazkovaal@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

II. D

Mgr. Michaela Kolorosová

kolorosovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

III. A

Mgr. Hana Musilová

musilovaha@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

III. B

Mgr. Lucie Richterová

richterovalu@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

III. C

Mgr. Vendula Sudová

sudovave@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

III. D

Mgr. Andrea Kejhová

kejhovaan@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

IV. A

Mgr. Petra Lisecová

lisecovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

IV. B

Mgr. Ivana Golová

golovaiv@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

IV. C

Mgr. Petra Křížková

krizkovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

IV. D

Mgr. Jana Ulčová

ulcovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

V. A

Mgr. Ivana Boušová

bousovaiv@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

V. B

Mgr. Hana Pudilová

pudilovaha@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

V. C

Mgr. Kateřina Vrzáková

vrzakovaka@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

V. D

Mgr. Jitka Trymlová

trymlovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 774

 

Mgr. Dagmar Hrdličková

hrdlickovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

 

Mgr. Miroslava Levá

levami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

 

Marcela Hupačová

hupacovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 775

2. stupeň

VI. A

Mgr. Oldřich Kříž

krizol@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 781

VI. B

Mgr. Jitka Šteflová

steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

VI. C

Mgr. Irena Straková

strakovair@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

VI. D

Mgr. Irena Navrátilová

navratilovair@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

VII. A

Mgr. Blanka Matasová

matasovabl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VII. B

Mgr. Libor Pelcman

pelcmanli@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 778

VII. C

Mgr. Jana Šoupová

soupovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VII. D

Mgr. Nikola Havelková

havelkovani@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 779

VIII. A

Mgr. Lenka Šudáková

sudakovale@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

VIII. B

Mgr. Eva Puchrová

puchrovaev@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 779

VIII. C

Mgr. Šárka Tyllová

tyllovasa@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

VIII. D

Mgr. Jana Fegová

fegovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

IX. A

Mgr. Jitka Pelcmanová

pelcmanovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

IX. B

Mgr. Kristýna Korcová

KorcovaKr@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

IX. C

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

huclovami@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 781

IX. D

Mgr. Libuše Kašparová

kasparovali@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

 

Mgr. Ilona Došlá

doslail@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Markéta Fajrajzlová

fajrajzlovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

 

Mgr. Lukáš Hupač

hupaclu@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Marcela Haasová

haasovama@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

 

Mgr. Filip Rom

romfi@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 778

 

Mgr. Vladislava Haasová

haasovavl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

 

Mgr. Václav Polívka

polivkava@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Mgr. Tereza Chvojková

chvojkovate@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 780

 

Mgr. Romana Neumannová

neumannovaro@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

 

Mgr. Tomáš Škoda

skodato@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 769

 

Eliška Schwarzová

SchwarzovaEl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

 

Bc. Eliška Kocová

KocovaEl@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 771

 

Bc. Kristýna Říhová

rihovakr@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 773

ŠD – 11 oddělení

1. oddělení

Daniela Bajtková

bajtkovada@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 767

2. oddělení

Ing. Soňa Lahodná Šlehofer

+420 728 819 958

+420 378 028 767

3. oddělení

Bc. Jitka Denková

+420 728 819 958

+420 378 028 767

4. oddělení

Bc. Lenka Zavadilová

+420 728 819 958

+420 378 028 767

5. oddělení

Barbora Hirmanová

+420 728 819 958

+420 378 028 767

6. oddělení

Dagmar Gracíková

+420 728 819 958

+420 378 028 767

7. oddělení

Karla Vrbová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

8. oddělení

Mgr. Lucia Laluhová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

9. oddělení

Naďa Prokopová

+420 606 036 565

+420 378 028 767

10. oddělení

Zuzana Dvořáková

+420 606 036 565

+420 378 028 767

11. oddělení

Mgr. Alena Procházková

+420 606 036 565

+420 378 028 767

Asistenti TP žáků

 

Pavla Blažková

 

+420 378 028 786

 

Kateřina Nedvědová

 

+420 378 028 786

 

Marcela Szőkeová

 

+420 378 028 786

 

Miroslava Kotorová

 

+420 378 028 786

 

Ing. Soňa Lahodná Šlehofer

 

+420 378 028 786

 

Denisa Šteflová

 

+420 378 028 786

 

Bc. Lenka Zavadilová

 

+420 378 028 786

 

Šárka Stupková

 

+420 378 028 786

 

Romana Šlaisová

 

+420 378 028 786

 

Nikola Gombosová

 

+420 378 028 786

Speciální pedagog

 

Mgr. Alena Pokomandyová

pokomandyovaal@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

Sociální pedagog

 

Mgr. Zuzana Buriánová

BurianovaZu@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 785

Výchovný poradce

VP pro 1. stupeň

Mgr. Petra Lisecová

lisecovape@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 785

VP pro 2. stupeň

Mgr. Jitka Šteflová

steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 770

Metodik prevence

 

Mgr. Jana Šoupová

soupovaja@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 772

Český jazyk pro cizince

 

Mgr. Lenka Šroubková

sroubkovale@zs31.plzen-edu.cz

+420 378 028 785

 

Ing. MonikaČerná