31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Vodárna Plzeň – čistička odpadních vod

Dne 4. 6. 2019 jsme v rámci projektu Technik navštívili s výběrem žáků 9. ročníku ČOV v Plzni. Prošli jsme celým areálem ČOV, jehož výstavba byla zahájena v roce 1989 a uvedena do provozu v období devadesátých let 20. století. Zcela tak nahradila původní čistící stanici.

ČOV II Plzeň je mechanicko-biologická ČOV s anaerobní stabilizací kalu. Biologický proces zahrnuje nitrifikaci a denitrifikaci a zvýšené biologické odstraňování fosforu - systém R-AN-D-N.

Všechny tyto technologie jsme viděli v ostrém provozu. Do řeky Berounky díky tomu vytéká čistá voda. Na závěr jsme vylezli na obvod věže pro bioplynové hospodářství.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP