31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Projektový den Naše firmy

Ve dnech 12. a 18. 11. 2019 se žáci 9. ročníků zúčastnili projektového dne Naše firmy.

Formou hry si žáci osvojili praktické budování firmy. Prožili si práci ve firmě v jednotlivých rolích. Hra jim vysvětlila reálné příležitosti a hrozby, které se vyskytují na trhu.

Projektový den byl složen ze tří vzájemně propojených částí:

1. Teorie – struktura výrobní firmy, kde se tvoří přidaná hodnota.

2. Hra – demonstruje žákům, jak fungují jednotlivé oddělení reálné firmy a pomůže jim pochopit, co je důležité pro rozvoj firmy.

3. Stavba robota – v rámci simulovaného oddělení vývoj a výzkum žáci sestrojili a naprogramovali robota.

Z celkového dojmu pak mohou žáci v budoucnu hledat směr k dalšímu studiu a uplatnění v oborech a oblastech s vysokou přidanou hodnotou (věda, výzkum, marketing).

Mgr. Jitka Šteflová a PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Koordinátorky projektu

 

vytisknout stránku
Design by SITMP