31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Letní škola techniky, 12. – 16. 8. 2019, Příměstský Minecraft kep

Letní škola techniky

V rámci projektu, který realizujeme se Střední průmyslovou školou strojnickou s názvem "Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nabízíme účast našim žákům při letních aktivitách v oblasti vědy a techniky v rámci v laboratořích FST ZČU a FAV ZČU a SPŠS v Plzni.

Ve dnech 12. až 16. 8. 2019 budou pro individuální zájemce připraveny praktické ukázky experimentů z oblasti techniky – experimentální měření, fyzikální pokusy, robotika, počítačová simulace.

Řešitelé projektu jsou ochotni v případě většího zájmu se individuálně domluvit i na jiných termínech v průběhu července a srpna.

Harmonogram Letní školy techniky 2019

12. 8. 2019

·         Experimenty s elektřinou v laboratoři SPŠS (výboje v plynech, katodové záření).

13. 8. 2019

·         Laboratoře kybernetiky na FAV ZČU (experimenty z kybernetiky a robotiky).

14. 8. 2019

·         Laboratoře KMM na FST ZČU (mikroskopová metalografie).

15. 8. 2019

·         Informační technologie na ZČU (počítačové simulace FST).

16. 8. 2019

·         Ukázky strojních zařízení SPŠS+ZČU (stroje, robotizované pracoviště svařování, laser).

Organizační zajištění: Anton Florek, koordinátor SPŠS Plzeň (florek.antom@seznam.cz, tel.: 731818080)

Externí lektoři: Ing. Jiří Šimeček (FST ZČU), Ing. Petr Neduchal(FAV ZČU)

Sraz 12. 8. 2018 v 8:30 hod před hlavním vchodem do objektu:

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, 301 00 Plzeň.

Pro účastníky je zajištěno na každý den občerstvení.

Přihlášky na Letní školu techniky 2019 v přiloženém souboru. Po vyplnění zašlete elektronicky e-mailem na kontaktní osoby:

Miroslava Huclová, huclovami@zs31.plzen-edu.cz

Jitka Šteflová, steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

Anton Florek (SPŠS Plzeň), florek.anton@seznam.cz

 

Příměstský vzdělávací Minecraft kemp

Pro děti od 7 do 14 let.

Bližší informace v přiloženém letáčku.

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP