31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Kroužek Počítačová grafika – základy AutoCAD 2D kreslení a Inventor 3D modelování

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou nabízíme našim žákům 8. a 9. ročníků v rámci projektu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2021“ kroužek Počítačová grafika – základy AutoCAD 2D kreslení a Inventor 3D modelování.

Vzhledem k pandemii nemůže být tento kroužek prezenční formou. Našim žákům jsme proto vytvořili v platformě MS Teams tým s názvem AutoCAD 2D a Inventor 3D. V tomto týmu budou mít žáci k dispozici poutavé materiály k samostudiu. Získají tak přehled o moderním software, který využívají architekti, projektanti a konstruktéři při tvorbě přesných 2D a 3D výkresů. Materiály jsou vhodné pro všechny žáky, kteří uvazují o studiu na technických školách.

Přihlášky e-mailem u koordinátorů projektu naší školy. Přihlášené žáky zařadíme do uvedeného týmu. Budou mít k dispozici všechny materiály a technickou podporu k dotazům a konzultacím s řešitelkou projektu z SPŠ strojnické Ing. Jitkou Roubalovou.

Kontakty pro přihlášení:

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D – huclovami@zs31.plzen-edu.cz Mgr. Jitka Šteflová – steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

 

vytisknout stránku
Design by SITMP