31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Kroužek matematiky pro ZŠ a Kroužek 3D tisku a 3D modelování

V rámci spolupráce se SPŠS a SOŠ prof. Švejcara nabízíme našim žákům kroužky na SPŠS a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109. Kroužky jsou pořádané v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

Kroužek  3D tisku a modelování je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří chtějí studovat na SŠ technického zaměření.

V tomto kroužku se naučíte pracovat s CAD systémy a své návrhy vytisknete na 3D tiskárně.

Program kroužku:

·        CAD systémy, tvorba souborů.

·        Práce s 3D tiskem.

Časová dotace kroužku: každý čtvrtek od 15:30 hodin do 17:00 hodin (od 4. 10. 2019). Celkem 20 lekcí.

Kroužek matematiky pro ZŠ je určen pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří chtějí studovat na SŠ technického zaměření.

Cílem kroužku je příprava žáků na  zvládnutí náročných požadavků v oblasti matematické gramotnosti, které budou dále využívat v technických předmětech

Program kroužku:

·        Číslo a proměnná.

·        Závislosti, vztahy a práce s daty.

·        Geometrie v rovině a prostoru.

·        Lomené výrazy.

Časová dotace kroužku: každou středu od 15:30 hodin do 17:00 hodin (od 9. 10. 2019). Celkem 21 lekcí.

Doporučené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, sešit A4.

Doporučená literatura: bude upřesněno na začátku kurzu.

 

Bližší informace: huclovami@zs31.plzen-edu.cz; steflovaji@zs31.plzen-edu.cz

V příloze přihlášky na oba kroužky.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP