31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Climate Rules – Vláda klimatu

Dne 30. 3. 2023 se žáci IX. D zúčastnili projektového dne firmy NVIAS s názvem Climate Rules, inspirovaného deskovou hrou Vládci klimatu.

V dnešní době je téma globálních a klimatických problémů velice aktuální a prolíná se téměř do všech předmětů. Projekt měl za cíl podpořit kompetence, vedl děti k zamyšlení nad tématem a k následnému řešení situace. Projektový den se prolínal s reálným světem práce. Žáci poznali pracovní pozice z různých úhlů pohledu a osvojili si základní principy tržní ekonomiky. V neposlední řadě si vyzkoušeli také zodpovědné investování a zacházení s finančními prostředky.

Při samotné hře byli žáci rozděleni do týmů, kde každý z týmů představoval fiktivní stát. Jednotlivé státy byly smyšlené, ale byly k jim přiřazeny geologické, politické, enviromentální a sociální vlastnosti připomínající skutečný stav v jednotlivých státech a kontinentech naší planety. Například fiktivní stát Unitica je díky své rozloze, nerostnému bohatství, multikulturní společnosti, silné ekonomice a vyspělému průmyslu dominantním hráčem na politickém poli. Stát má historii plnou kolonizace a utlačování domorodého obyvatelstva. Zároveň zde narůstají problémy související se zákony ohledně vlastnění a používání střelných zbraní. Stát navzdory své vyspělé ekonomice čelí enviromentálním hrozbám, jelikož spotřebitelé jsou konzumně orientovaní a dochází k obrovskému plýtvání zdrojů. Žáci se stali vládou a ministry této země, nápadně připomínající Spojené státy a dalších zemí připomínající světové velmoci. 

Při snahách zachránit planetu musely vlády čelit mnohým problémům. V cestě jim stály enviromentální katastrofy, překážky v efektivní mezinárodní politice a spolupráci a interní problémy jednotlivých států. Každá země, stejně jako v reálném světě, disponuje silnými stránkami, ale má také mnoho slabin, se kterými je potřeba se vypořádat. Žáci se zapojili do praktického zkoumání a vývoje „zelených“ technologií, které mají přinést spásu. Hra byla velice komplexní a prověřila znalosti žáků ze všech vzdělávacích oblastí. Nezbytné byly znalosti zeměpisu, informatiky a ekologie, velký význam měly vědomosti z oblasti biologie a chemie.

Projektový den byl připraven a uhrazen Střední průmyslovou školou dopravní Plzeň v rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021.

Projekty využíváme k tomu, aby si naši žáci mohli vhodně zvolit budoucí profesi podle zájmu, obtížnosti a jejich životní preference. Jedná se o velmi důležitý mezník v jejich životě, a proto se je snažíme uvedenými aktivitami podporovat a nasměrovat na správnou profesní i životní cestu.

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D. a Mgr. Jitka Šteflová

Projekt Technik

vytisknout stránku
Design by SITMP