31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Exkurze ve Správě železnic v Plzni

Dne 17. 5. 2024 navštívili žáci 7. a 8. ročníku Ústřední stavědlo Triangl, Správu železnic v Plzni, ve Cvokařské ulici. Exkurze doplňovala předmět pracovní činnosti-volba povolání a cílem bylo představit přímo v prostředí železnice nejrůznější pracovní profese a jim odpovídající učňovské a studijní obory středních i vysokých škol. Všichni byli v úvodu poučeni o bezpečnosti, rozděleni do tří skupin a postupně se seznamovali s prací traťového dispečera, výpravčího, drážního hasiče, technika sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrotechnika a specialisty na železniční telematiku. Chlapci a děvčata zjistili, jak fungují železniční přejezdy, jak je zabezpečena plynulost jízdy na tratích. Prohlédli jsme si servrovnu-centrální místnost všech dopravních a zabezpečovacích systémů, obrovský dieselagregát pro případ výpadku elektřiny aj. Nahlédli jsme i do dopravního sálu, kde se plánují cesty a odjezdy vlaků a aktualizují jízdní řády. Naši žáci měli možnost si uvědomit, jak rizikové a zodpovědné funkce zaměstnanci železnic vykonávají, že elektromontér pracuje s trakčním vedením, ve kterém je napětí 25 kV/50 Hz. Nejlépe byla všemi žáky hodnocena ta část exkurze, kdy si většina z nich za dozoru zkušeného strojvedoucího prakticky vyzkoušela řídit lokomotivu, couvat a bezpečně zastavit. Svou sílu navzájem poměřili přeštípnutím trolejového drátu.

Účastníci exkurze zjistili, že na železnici je možné najít zajímavé zaměstnání a při volbě odpovídajícího studijního oboru nyní budou mít jasnou představu o budoucím pracovním uplatnění. Uvědomili si, že běžná jízda vlakem a včasné dojetí do cíle záleží na mnoha zkušených a zodpovědných lidech, pro které je jejich práce zaměstnáním i koníčkem.

Mgr. Jitka Šteflová, PhDr. Miroslava Huclová, PhD.

Projekt Technik

vytisknout stránku
Design by SITMP