31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Digitální kompetence v matematice

V souvislosti se změnou RVP ZV a začleněním digitálních kompetencí do ŠVP naší školy naplňujeme tyto kompetence při výuce matematiky.

Žáci 9. ročníku využili své znalosti a dovednosti získané ve vzdělávacím obsahu Geometrie v rovině a prostoru. S využitím software Tinkercad vytvořili v tomto online editoru zadané těleso. Pomocí individuálního kódu své třídy tvořili žáci v jednotném prostředí. Vyučující s tímto nástrojem mohl v jednu chvíli sledovat a korigovat jednotlivé práce žáků a měl dohled nad jejich činností. Se souhlasem žáků jsme si všichni prohlédli na konci hodiny individuální práce žáků v tomto prostření na LCD panelu.

Dalším krokem byl export vytvořeného souboru do formátu vhodného pro 3D tisk a zaslání souboru s využitím e-mailu, nebo uložení na sdílené disky ve škole. Příprava pro tisk, nastavení tisku a export do kódu tiskárny byl příjemným zakončením práce. Pak jsme se jen se zájmem pozorovali práci tiskárny. Princip 3D tisku, který jsme si s žáky osvojili v teoretické rovině, jsme viděli v praxi. Třešničkou na dortu byla výměna filamentů. Klíčenky dětí dnes zdobí jejich vytvořená práce. Mají z nich velkou radost.

CAD systémy nám pomohou nejen při výuce, ale považujeme je za vhodnou motivaci a nástroj k výběru střední školy, zejména pro technicky orientované žáky.  

PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Vyučující matematiky

 

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP