Den na strojní průmyslovce on-line (12. 11. 2020)

Každoročně se s našimi žáky 8. a 9. ročníků účastníme tradiční akce Den na strojní průmyslovce. Žáci mohou vidět nejenom prostory střední školy, ale i ukázky jednoduchých technických aplikací.

Vzhledem k situaci nabízíme alternativu Dne na strojní průmyslovce „na dálku“. Je připravena pro žáky 8. a 9.ročníku, kteří mají zájem o studium technických oborů.

Akce je pořádána v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356. 

Naši žáci budou moci tentokrát zhlédnout ukázkové video a prezentace. V přímém přenosu si žáci s odborným lektorem on-line vyzkouší 3D tisk.

Co je nutné si připravit předem:

·      Jednoduchá registrace žáků na https://www.tinkercad.com/ („Přidejte se“ a dále „Vytvořit osobní účet“). V Tinkercadu budou modelovat a následně program mohou sami neomezeně používat. Program je on-line. Není nutná instalace.

·      Samotná ukázka bude probíhat v MS Teams, který žáci znají a mají k dispozici.

Projektový den je plánování na 12. 11. 2020.

Prosíme žáky daných ročníků, kteří mají zájem o Den na strojní průmyslovce on-line o přihlášení řešitelkám projektu na naší škole do neděle 8. 11. 2020.

Kontakty na přihlášení:

Miroslava Huclová, huclovami@zs31.plzen-edu.cz

Jitka Šteflová, steflovaji@zs31.plzen-edu.cz