Informace školní jídelny

Po dobu distanční výuky s platností od 14.10. do 23.10.2020 mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Postup bude následující:

1.      Obědy jsou všem strávníkům hromadně odhlášené.

2.      Zákonní zástupci žáků, kteří mají zájem se po dobu distanční výuky stravovat,

budou kontaktovat vedoucí školní jídelny dnes do 12,00 hodin. V tom případě mohou mít oběd již od středy 14.10. Obědy pro následující dny stačí objednat ve středu 15. 10. do 8,00 hodin, kontakt: kralovaja@zs31.plzen-edu.cz, tel.: 728604626, 378028776.

3.      Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy.

4.      V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

5.      Obědy se budou vydávat v čase: 1. stupeň 12,30 – 13,30 hodin

                                                           2. stupeň 13,30 – 14,30 hodin

6.      Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.

vedoucí ŠJ

Jana Králová

Mgr. Miluše Kurzová

ředitelka školy