31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Zápis žáků 1. 2., 3. a 4. ročníků do školní družiny (ŠD) na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

dne 11. 5. 2020 bude spuštěno elektronické přihlašování žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021 přes webové stránky školy. Elektronické přihlašování je závazné. Přihlašování se nachází v rezervačním systému (zatím pod názvem Rezervace hřišť) na hlavní stránce školy vlevo dole.

Ukončení zápisu bude 5. 6. 2020.

Do přihlašovacích údajů je nutné vybrat budoucí třídu žáka (kromě 1. tříd) na daný školní rok 2020/21, napsat jméno a příjmení žáka, telefon a email zákonného zástupce a uvést odchody ze ŠD v prvním týdnu školy (od 1. do 4. 9. 2020).

Provoz odpolední ŠD v prvním týdnu pro 1. ročníky:

První den školy v úterý (1. 9.) je slavnostní zahájení školy, děti do družiny v tento den nechodí.

Ostatní dny (2. – 4. 9. 2020) do 16.30 hod.

Odchody ze ŠD jsou možné po obědě ve 12:00 a v 13:45 hlavním vchodem školy.

Odchody ze ŠD jsou možné v 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 zadním vchodem školy (do atria).

Rodiče čekají na své děti v danou hodinu u určeného vchodu.

Prosíme rodiče, aby uvedli k odchodům, zda žák bude odcházet sám (S) nebo v doprovodu (D).

Provoz odpolední ŠD v prvním týdnu pro 2. – 4. ročníky:

První den školy v úterý (1. 9.) je provoz do 15.00 hod.

Ostatní dny (2. – 4. 9. 2020) do 16.30 hod.

Odchody ze ŠD jsou možné po obědě ve 12:00 (jen první den 1. 9.) a v 13:45 hlavním vchodem školy.

Odchody ze ŠD jsou možné v 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 zadním vchodem školy (do atria).

Rodiče čekají na své děti v danou hodinu u určeného vchodu.

Prosíme rodiče, aby uvedli k odchodům, zda žák bude odcházet sám (S) nebo v doprovodu (D).

Provoz ranní ŠD v prvním týdnu pro všechny ročníky:

V prvním týdnu je možnost využití podle potřeby a je pro všechny přihlášené žáky zprovozněna od 1.9. 2020 od 6.00, příchod je do 7.15hod. zadním vchodem školy přes atrium. Děti rodiče předávají službě u vchodu. Od 7.9. 2020 je využití ranní ŠD podle vyplněné přihlášky Vašeho dítěte.

Pokud budete mít zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo v rámci družiny některý z nabízených kroužků, prosíme o předběžnou rezervaci. Nabízíme tyto kroužky pro školní rok 2020/21:

Kroužek sportovních her (Po 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek šití (Út 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek dramatický (Út 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek deskové hry (St 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek výtvarný (St 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek šikovné ručičky (Čt 15:00 – 16:30 hod.)

Kroužek plavání pro 2. roč. (Pá 14:15 – 15:00 hod.)

V květnu a červnu je závazné elektronické přihlášení do ŠD. V září ještě přinesete vychovatelce vyplněnou písemnou přihlášku

Písemnou přihlášku do školní družiny lze vytisknout oboustranně z webu školy – školní družina/dokumenty, nebo 1. 9. vyzvednout ve školní družině. Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku z obou stran oběma zákonnými zástupci odevzdejte vychovatelce do 4. 9. 2020.

Od 7.9. se odchody ze ŠD budou řídit podle vyplněné přihlášky.

Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je minimální docházka 4x v týdnu.

Další informace a tiskopisy Vám budou zaslány na Vaše emaily:

Písemná přihláška do ŠD.

Jak správně vyplnit přihlášku.

Výše úplaty a způsob platby za ŠD.

Vzor vyplněné přihlášky.

Informace o provozu ŠD.

Omluvenky (předtištěný vzor).

 

V Plzni dne 31. 3. 2020

Bajtková Daniela – vedoucí vychovatelka

 

vytisknout stránku
Design by SITMP