31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Úloha školní družiny

 

 

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků.

Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, apod.). Provoz školní družiny je zajištěn od 6.00 hod do 7.45 hod, odpoledne od 11.30 hod. do 16.30 hod. Děti jsou rozděleny do jedenácti oddělení podle ročníků.

Odpolední program se skládá z částí – relaxační, herní a sportovní. Pro tyto účely jsou herny vybaveny různými typy stavebnic, stolními hrami, knihami, sportovním náčiním apod. Při pracovních a výtvarných činnostech mohou děti rozvíjet svoji tvořivost a fantazii.

Pro zpestření činnosti má školní družina k dispozici rádia s přehrávačem, počítače a ve třech odděleních televizory s videem.

Průběžně školní družina zařazuje různé tématické vycházky, výlety, návštěvy divadla apod. Děti jsou rozděleny do 11 oddělení.

vytisknout stránku
Design by SITMP