31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Změna organizace péče o děti IZS od 12. 4. 2021

Dobrý den, vážení rodiče,

 

rádi bychom Vám touto cestou oznámili, že ukončením nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí (viz níže.). Zaniká tak plošný nástroj „určených škol“ zajištujících péči o děti rodičů IZS a krizové infrastruktury („děti IZS“).

 

Dobrá zpráva je, že dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu kmenové školy, a to v týdnech, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 

Od 12. 4. 2021 budou tedy Vaše děti docházet do svých kmenových škol.  Je třeba, abyste zkontaktovali „svojí“ školu a domluvili se na dalším postupu.

 

Pokyny pro žáky 31. ZŠ

Od 12. 4. 2021 bude pro naši školu probíhat péče o děti zaměstnanců IZS stále stejně. V týdnu, kdy mají děti IZS distanční výuku, mohou využít naši školu jako dosud ve stejném režimu 6.00 – 16.00. Obědy a školní družina bude zpoplatněna, svačinky a pitný režim již nebudou zajištěny. Místo nástupu a odchodu dětí zůstává stejné. On-line výuka bude zajištěna stejně jako dosud.

 

Od 12. 4. začínají prezenční výuku na 31. ZŠ všechny 1. a 3. ročníky a V. A + V. B.

Od 19. 4. budou na prezenční výuce všechny 2. a 4. ročníky a V. C + V. D.

 

Napište prosím předpokládaný zájem o hlídání na mail: rubaszb@zs31.plzen-edu.cz. Dotazy na telefon 602 969 177.

 

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně zdraví a sil.

                                                                                                                              Za vedení 31. ZŠ Mgr. Z. Rubáš

 

 

Přikládáme Vám přesné informace z Manuálu MŠMT.

 

Školy pro zaměstnance vybraných profesí

Zdroj MSMT – Manuál ze dne 6. 4. 2021

 

Mateřské školy

Dětem IZS ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

o Pro děti IZS je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být děti IZS zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

o O způsobu organizace vzdělávání a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka školy.

o Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání
v mateřské škole.

o Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.

o Dětem IZS je poskytováno školní stravování za úplatu jako za běžných podmínek.

 

Základní školy

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

 

o Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem kmenové školy zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

o Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny/školního klubu může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem Vaší školy pověřený pedagogický pracovník.

o O způsobu organizace programu školní družiny/školního klubu pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel/ka Vaší školy.

o Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Stravování a pobyt v družině je již nyní zpoplatněn.

o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

 

Vybrané profese

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

o zaměstnanci bezpečnostních sborů,

o příslušníci ozbrojených sil,

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

o zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží své škole potvrzením zaměstnavatele.

 

V Plzni 7. 4. 2021

               

 

                                                                                                                                                            

 

vytisknout stránku
Design by SITMP