31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Rotační výuka na 2. stupni od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Od 3. 5. 2021 přechází také 2. stupeň na rotační výuku, ročníky se budou střídat ve škole po týdnu. U tříd musí být dodržena homogenita skupin.

·         Rotace ročníků:

6. a 7. ročník se učí prezenčně ve škole týden od 3. 5. (každý sudý kalendářní týden);

8. a 9. ročník se učí prezenčně ve škole týden od 10. 5. (každý lichý kalendářní týden).

·         Povinně volitelné předměty v 7. roč. při prezenčním studiu:

Celé třídy se budou střídat kvůli nařízené homogenitě skupin v uvedených volitelných předmětech:

v týdnu od 3. 5. VII. B Přírodov. praktika, VII. C Informatika, VII. D Seminář s ČjL;

 

v týdnu od 17. 5. VII. C Přírodov. praktika, VII. D Informatika, VII. B Seminář s ČjL;

v týdnu od 31. 5. VII. D Přírodov. praktika, VII. B Informatika, VII. C Seminář s ČjL.

Zatím nebude probíhat z organizačních důvodů povinně volitelný předmět Sportovní hry.

·         Druhý cizí jazyk - Rj smíšená skupina z IX. BCD: Vyučující si bude brát vždy skupinu Rj z jedné třídy a zbylé 2 skupiny dělají písemně práci z Rj podle zadání vyučujícího u skupiny Nj ze své třídy.

·         Je zakázán zpěv (při Hv se budeme věnovat teorii nebo poslechům).

·         Tělesná výchova již bude probíhat, ale jen ve venkovních prostorách, žáci cvičí bez roušek. Plávání bude nahrazeno běžným tělocvikem ve venkovních prostorách.

·         Školní kroužky zatím nebudou otevřeny. Školy v přírodě, výlety (vícedenní) nejsou zatím povoleny.

·         Testování:

Testování žáků bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) samotesty ve třídách ihned po příchodu žáka do školy. U testování není nutná asistence zdravotnického personálu, jen pedagoga.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v Po a ve Čt (nepřítomnost), TU informuje žáka, že po příchodu do školy bude otestován v kanceláři ZŘ. Testování tohoto žáka dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit buď potvrzením od lékaře, nebo zprávou z laboratoře v listinné, či elektronické podobě.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na prezenční výuce ve škole. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, omluví absenci třídnímu učiteli. Škola nemá povinnost v těchto případech zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, ale učitel posílá úkoly přes ŠOL jako při žákově nemoci.

V případě, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic), je umožněna v individuálních případech asistence zákonného zástupce při provádění testu.

Prosíme rodiče, aby se doma žáci seznámili s průběhem testování prostřednictvím zaslaného instruktážního videa. Nyní škola využívá Singclean testy. Instruktážní video a návod: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole.

Pokud někdo z rodičů bude chtít být přítomen u testování svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost třídnímu učiteli do pátku 30. 4. Žáci s asistencí rodičů budou testováni odděleně v hale u hlavního vchodu do školy, kde bude přítomen pověřený pracovník školy.

·         Po celou dobu pobytu v budovách školy budou mít žáci nasazeny roušky (ve třídách, ve společných prostorách i ve ŠJ – kromě konzumace jídla). Doporučujeme 2–3 roušky na den a obal na uložení. Pro každého žáku bude při nástupu připraveno ve třídě 5 chirurgických roušek.

·         Příchod do školy pro třídy z 2. st.:

6. tř. (při rotaci 8. tř.) nástup v 7.40 hod. hlavním vchodem, 7. tř. (při rotaci 9. tř.) v 7.50 hlavním vchodem. S žáky domluví přes ŠOL TU, žáky u vchodu převezmou vyučující 1. hodin.

Je vhodné se do učeben více obléknout, bude se častěji větrat.

·         Třídy se z přidělených učeben nestěhují, pouze v případě Inf, Ch, při dělení jazyků a na Pč a a Tv.

·         Online hodiny pro třídy, které budou doma při rotační distanční výuce jsou uveřejněny v rozvrhu ŠOL.

·         Přidělení učeben:

Týden od 3. 5. (každý sudý kalendářní týden)

VII. A u sebe,

VII. B v VIII. C,

VII. C u sebe,

VII. D u sebe (D),

VI. A v uč. VI. C,

VI. B v uč. VIII. A (Př),

VI. C v IX. A (Fy),

VI. D u sebe,

Týden od 10. 5. (každý lichý kalendářní týden)

VIII. A u sebe (Př),

VIII. B v uč. VII. D (D),

VIII. C u sebe,

VIII. D v uč. VI. D (Hv I.),

IX. A u sebe (Fy),

IX. B v VII. C,

IX. C v učebně VI. C

IX. D v VII. A.

·         Stravování ve školní jídelně od 3. 5.

Obědy jsou všem žákům, kteří nastupují od 3.5. 2021 k výuce ve škole a pravidelně se stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“.

Žákům budou odhlášené obědy v týdnu distanční výuky (z domova).

Budou-li tito žáci na distanční výuce chtít využívat stravování v ŠJ, výdej obědů do jídlonosičů bude nadále zachován z výdejního okénka, ale musí si oběd přihlásit u vedoucí ŠJ s dostatečným předstihem – min. 2 pracovní dny na email: kralovaja@zs31.plzen-edu.cz

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy. Čas výdeje je: 12,00 – 14,00 hodin.

V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.

V Plzni 28. 4. 2021

vedení 31. ZŠ

Jak na to ve škole – zajištění průběhu a organizace testování;  kompletní informace naleznete v tomto odkazu

 

 

vytisknout stránku
Design by SITMP