31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. 4. 2021 nastupuje do školy 1. stupeň k rotační prezenční výuce. Na naší škole se bude postupovat takto:

Lichý kalendářní týden (od 12. 4. 2021) začnou prezenční výuku 1. a 3. ročník a V. A + V. B.

Ostatní třídy 1. stupně budou pokračovat v distanční výuce, on-line hodiny budou v rozvrhu v ŠOL.

Sudý kalendářní týden (od 19. 4. 2021) přijdou do školy k prezenční výuce 2. a 4. ročník a V. C + V. D. Ostatní třídy 1. stupně budou mít distanční výuku, on-line hodiny budou v rozvrhu v ŠOL.

U tříd se musí dodržovat homogenita skupin ve škole i ve ŠD.

Postupujeme podle pokynů MŠMT – viz příloha.

ŠD a ŠJ funguje v plném rozsahu, ale placené kroužky ve škole a ŠD nebudou probíhat. Peníze za kroužky, které neprobíhaly, Vám byly vráceny na účet v březnu 2021.

Seminář pro přípravu na víceletá gymnázia bude pokračovat přes MS Teams až do přijímacích zkoušek.

Sportovní kroužky nebudou otevřeny. Školy v přírodě a výlety nejsou povoleny.

Po celou dobu vyučování a ve ŠD budou mít žáci nasazeny roušky (ve třídách, ve společných prostorách i ve ŠJ – kromě konzumace jídla). Doporučujeme 2 – 3 roušky na den a obal na uložení. Pedagogové budou mít po celou dobu respirátory.

Testování

Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek) samoodběrem ihned po příchodu žáka do školy ve třídách. U testování není nutná asistence zdravotnického personálu.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, omluví absenci třídnímu učiteli. Škola nemá povinnost v těchto případech zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku a individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám (např. z důvodů fyzických či jiných indispozic) je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou. Konkrétní informace k testování tříd Vám rozešlou třídní učitelé.

Prosíme rodiče, aby doma své dítě seznámili s průběhem testování prostřednictvím zaslaného instruktážního videa a pomohli mu zbavit se obav z testování.

Na naší škole budou používány LEPU testy.

Videonávod k postupu při testování:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Nástup do školy

Čas a místo vstupu jednotlivých tříd do školy se liší, třídní učitelé Vás budou informovat o místu a času nástupu do školy. Děti si vyzvedne učitel osobně.

Provoz školní družiny od 12. 4. 2021

Provoz školní družiny pro přítomné žáky je zachován bez zájmových kroužků a plavání.

Ranní i odpolední ŠD bude probíhat v kmenových třídách.

Ranní družina

Příchod pro 1., 2. a 3. ročník je zadním vchodem přes atrium od 6:00 do 7:15 hod.,

příchod pro 4. ročníky je hlavním vchodem od 6:00 do 7:15 hod. Po nástupu bude dítě testováno ve třídě. V případě asistence rodičů bude testováno odděleně (podle místa vstupu).

Odpolední družina

Odchod všech ročníků ve 13:45 hod. před hlavní vchod školy. Ostatní odchody všech v 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 do atria školy (zadní vchod).

Odchody Vašeho dítěte se budou řídit podle Písemné přihlášky vyplněné na začátku školního roku. Případné změny nebo úpravy bude s Vámi konzultovat e-mailem Vaše vychovatelka. Taktéž můžete využít písemnou omluvenku do ŠD (předtištěný vzor).

Stravování žáků ve školní jídelně od 12.4. 2021.

Postup školní jídelny bude následující:

1.      Obědy jsou všem žákům, kteří nastupují od 12. 4. 2021 k výuce ve škole a pravidelně se stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“.

2.      Žákům, kteří se budou střídat po týdnu (výuka ve škole a distanční výuka doma), budou obědy odhlášené v týdnu výuky z domova.

3.      Pokud budou tito žáci z distanční výuky chtít využívat stravování, výdej obědů do jídlonosičů bude nadále zachován z výdejního okénka, ale musí si oběd přihlásit u vedoucí ŠJ s dostatečným předstihem – min. 2 pracovní dny na email: kralovaja@zs31.plzen-edu.cz.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy. Čas výdeje je: 12,00 – 14,00 hodin.

4.      V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

5.   Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.

Děti zaměstnanců IZS

Od 12. 4. 2021 bude 31. ZŠ pečovat pouze o děti zaměstnanců IZS, které do naší školy kmenově patří.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme hodně zdraví a sil.

V Plzni 7. 4. 2021  

Vedení 31. ZŠ

 

vytisknout stránku
Design by SITMP