Základy objektového programování a jazyk Pascal

Ve spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou nabízíme našim žákům 8. a 9. ročníků v rámci projektu „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2020“ kroužek Základy objektového programování a jazyk Pascal.

Termíny kroužků: v přiloženém souboru. Kroužek se bude konat jen za příznivé epidemiologické situace od 13. 1. 2021 a termínově může být postupně posouván až do konce března roku 2021.

Náklady hradí Plzeňský kraj, pro účastníky je kroužek zdarma.

Bližší informace: Petr Vlček, vlcek@spstrplz.cz