Informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy od středy 18. 11. 2020

Informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy od středy 18. 11. 2020

Vážení rodiče, posíláme Vám informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy od středy 18. 11. 2020.

1. Žáci 1. a 2. tříd se od středy 18. 11. 2020 vrací do školy. Školní družina a školní jídelna jsou v provozu. Kroužky a sportovní činnosti ve škole ani ve ŠD nebudou probíhat.

2. Vyučování pro tyto ročníky probíhá podle rozvrhu. Z organizačních důvodů došlo k drobným změnám v rozvrhu. Sledujte v ŠOL.

3. V rozvrhu zůstává zadaná Tv a Hv, ale učitelé  tyto hodiny využijí dle vlastního uvážení. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Podle možností školy budeme realizovat vzdělávací činnosti i ve venkovních prostorách  mimo areál školy a zařadíme pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

4. Při hodinách se bude často větrat. Ve třídě a na WC budou umístěny dezinfekční mýdla a dezinfekce na ruce.

5. Budeme dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce ploch, klik, atd. během výuky).

6. Žáci i zaměstnanci budou mít roušky po celou dobu pobytu ve škole (ve třídách, ve ŠD i ve všech společných prostorách školy). Doporučujeme žákům nosit 2 – 3 roušky na den a obal k jejich uložení. Při pobytu venku budou mít děti roušky také.

7. TU vyzvedávají ráno děti před vchodem do školy dle rozpisu.

Vstup do školy 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020:

7, 30    hlavní vchod               I.D Kej,

7, 40    hlavní vchod               I. B Ri,

7, 50    hlavní vchod               II. B Go,

7, 30    plechová vrata do atria          I.C Sd,

7, 40    plechová vrata do atria          I. A Bax, II. A Peč,

7, 50    plechová vrata do atria          II. C Ka, II. D Le.

Provoz školní družiny:

1. ŠD pro 1. a 2. třídy je v provozu od 6.00 do 16.30 hod.

2. V ŠD zachováme rozdělení dětí jako při výuce a provoz ranní i odpolední družiny bude probíhat  v kmenových třídách jako při výuce.

3. Do ranní družiny (6.00 – 7.15) bude vstup plechovými vraty přes atrium.

4. Vyzvedávání dětí ze ŠD bude probíhat stejně jako za běžného režimu, tzn. ve 13.45 hlavním vchodem školy, od 15 hodin po půlhodinových intervalech do 16.30 přes atrium.

Postup školní jídelny:

1. Obědy jsou všem žákům 1. a 2. tříd, kteří se pravidelně stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“ od 18.11.2020.

2. Pro ostatní žáky (zákonné zástupce), kteří mají zájem se po dobu distanční výuky stravovat, bude nadále zachován výdej obědů do jídlonosičů (vchod pro cizí strávníky).

3. Pokud bude distanční výuka pro žáky od 3. do 9. tříd v prosinci nadále pokračovat, je opět zapotřebí tyto strávníky, kteří mají zájem odebírat jídlo do jídlonosičů, přihlásit individuálně ke stravování u vedoucí ŠJ do pátku 27. 11. 2020 do 12 hodin.

4. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy.

5. V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

6. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů v čase:

1. stupeň 12,30 – 13,30 hodin,

2. stupeň 13,30 – 14,00 hodin.

Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.

Výdej obědů od 18. 11. 2020:

11.00: I. AB – s TU, žáky, kteří nejdou do ŠD předá rodičům TU před hlavním vchodem,

11.15: I. CB – s TU, žáky, kteří nejdou do ŠD předá rodičům TU před hlavním vchodem,

11.30: II. AB - s TU, vych. si převezme žáky ve ŠJ, pokud mají 4 hodiny. Žáky, kteří nejdou do ŠD předá rodičům TU před hlavním vchodem,

11.45: II. CD - s vychovatelkou, pokud má třída 4 hodiny, pokud 5 hodin -  s TU. Žáky, kteří nejdou do ŠD předá rodičům TU před hlavním vchodem,

12.00 – 12.30: IZS,    

13.00 – 14.00: učitelé,

12.30 – 13.30: 1. st. venkovní okno,

13.30 – 14.00: 2. st. venkovní okno.

Organizace stravování ve ŠJ:

1. Max. počet osob u stolu je omezen na 4 osoby.

2. Sedejte si mimo červené značky a ob 1 stůl, (rozestupy musí být 2 metry mezi čtveřicemi u dlouhého stolu).

3. Povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

4. Roušky ukládají žáci do obalů v době konzumace jídla.

V Plzni dne 13. 11. 2020

vedení 31. ZŠ