Aktuální informace školní jídelny

Nástup žáků 1. a 2. tříd k prezenční výuce od středy 18.11. 2020.

Postup školní jídelny bude následující:

1.      Obědy jsou všem žákům 1. a 2. tříd, kteří se pravidelně stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“ od 18.11.2020.

2.      Pro ostatní žáky (zákonné zástupce), kteří mají zájem se po dobu distanční výuky stravovat, bude nadále zachován výdej obědů do jídlonosičů (vchod pro cizí strávníky).

3.      Pokud bude distanční výuka pro žáky od 3. do 9. tříd v prosinci nadále pokračovat, je opět zapotřebí tyto strávníky, kteří mají zájem odebírat jídlo do jídlonosičů, přihlásit individuálně ke stravování u vedoucí ŠJ do pátku 27. 11. 2020 do 12 hodin.

4.      Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy.

5.      V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

6.      Obědy se budou vydávat do jídlonosičů v čase:

1. stupeň 12,30 – 13,30 hodin

2. stupeň 13,30 – 14,00 hodin

Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.