31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Kurz Krkonoše 2019 - informace

Sraz vybraných žáků 9. ročníku přihlášených na vzdělávací kurz v Krkonoších je na velkém parkovišti u Gery v pondělí dne 9. 9. již v 6.50 hod. Odjezd v 7.00.

Do odjezdu je nutno doplatit převodem na účet školy zbytek částky. Celková částka činí 3 300 Kč. Lékařem podepsané potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka zúčastnit se akce (ne starší než 1 rok) je třeba dodat již do 5. 9. Vyjádření o bezinfekčnosti stačí podepsané zákonným zástupcem a odevzdané nejpozději v den odjezdu.

Vybavení žáků prosím přizpůsobte aktuální předpovědi počasí, jinak viz seznam v příloze. Žáci přijdou v pondělí k autobusu již oblečeni a obuti na pěší výlet v horách. Budou vybaveni svačinou + pitím v batůžku, neboť prvním jídlem na boudě je až večeře.

Plánovaný program (změna pořadí, či plánu dle aktuálního počasí):

pondělí 9. 9. – z Janských Lázní na Černou horu (lanovkou), dále pěšky přes Černohorská rašeliniště do H. Maršova a autobusem do penzionu U Kostela v Dolní Malé Úpě;

úterý 10. 9. – celodenní pěší trek z Pece pod Sněžkou Obřím dolem na Sněžku, přes Svorovou horu na Pomezní boudy a do Dolní Malé Úpy;

středa 11. 9. – orientační závod dvojic v okolí Lysečinské boudy, odpoledne přednáška KRNAP Krkonošské lesy a týmové aktivity;

čtvrtek 12. 9. – pěšky přes les Kámen, Rýchorský kříž z Dolní Malé Úpy na tvrz Stachelberg u Babí (čs. pevnosti z 30. let 20. stol.), večer ověřování získaných znalostí;

pátek 13. 9. – v terénu hry pro rozvoj osobnosti a týmové spolupráce; po obědě odjezd do Plzně, plánovaný příjezd v 17 hod. na velké parkoviště u Gery

Do konce května 2019 byla zaplacena záloha ve výši 1300 Kč převodem na účet školy číslo 51830311/0100 variabilní symbol akce 1017008, nebo byla již v květnu zaplacena celá částka 3 300 Kč. Do poznámky k platbě vždy uveďte jméno a příjmení žáka, třídu a „Krkonoše“.

Pokud jste v květnu zaplatili pouze zálohu 1300 Kč, tak do 4. září 2019 doplaťte převodem na účet školy (stejné číslo účtu i variabilní symbol) zbytek ceny kurzu (2000 Kč).

Před odjezdem je ještě nutno odevzdat vedoucímu akce (Mgr. Hrubý) příslušná potvrzení - zdravotní způsobilost k účasti na kurzu (do 4. 9.) a  bezinfekčnost - formulář žáci obdrží v 1. zářijovém týdnu (odevzdat před odjezdem 9. 9.).

 

Případné dotazy posílejte na e-mail: hrubyvl@zs31.plzen-edu.cz

 

 

Mgr. Vladimír Hrubý, vedoucí kurzu

 

vytisknout stránku
Design by SITMP