31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky a mimořádná opatření s nimi spojená

Změna termínů konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

Řádné termíny

1. řádný termín pro uchazeče do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání je 3. května 2021

2. řádný termín pro uchazeče do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání je 4. května 2021

1. řádný termín pro uchazeče o šestileté a osmileté gymnázium je 5. května 2021

2. řádný termín pro uchazeče o šestileté a osmileté gymnázium je 6. května 2021

Náhradní termíny

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání 3. června 2021

V zájmu snížení rizika přenosu nákazy je stanovena povinnost nechat se otestovat a předložit výsledek negativního testu jako podmínku pro přístup k přijímací zkoušce.

Mimořádné opatření mimo jiné stanovuje, že se uchazeči umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu,

·         že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19,

·         že před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu (nebo RT-PCR testu) na přítomnost viru SARSCoV-2, provedeného ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech,

·         že předloží doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

·         že předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu, který byl proveden v posledních 7 dnech,

·         že se prokáže certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dní od druhé dávky.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno. SŠ může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou, tuto povinnost však nemá.

Podrobně i viz příloha.

Testování žáků 31. ZŠ, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek v prvním květnovém týdnu, proběhne POC antigenním testem v budově školy v pátek 30. 4. Žákům budou na místě vydána potvrzení o negativním výsledku. Podrobnosti o tomto testování (čas a místo) zašlou žákům jejich třídní učitelé.

vedení školy

 

vytisknout stránku
Design by SITMP