31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online
Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Elektronická registrace k zápisu do prvních tříd

Přihláška do 1. ročníku ZŠ  – odkaz na online registraci.

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/ZS31/KWE015_PrihlaskaZS.aspx?rezim=sLogem
Návod na elektronickou registraci:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

Vážení rodiče,

letos opět proběhne elektronická registrace k zápisu do prvních tříd. Pořadí při registraci nerozhoduje o přijetí, ale jen o čase provedení zápisu.

elektronická registrace k zápisu bude spuštěna v pondělí 23. 3. 2020 od 8 hodin.

Prosím připravte si tyto povinné údaje pro registraci:

·         Dítě: příjmení a jméno dítěte, datum narození dítěte, RČ (využijte rozklikávací kalendář).

·         Trvalý pobyt dítěte: ulice, číslo orientační, obec, část obce (např. Bolevec), PSČ, stát (využijte našeptávač).

·         Zaměření 1. třídy – pokud budete chtít sportovní zaměření, zaklikněte zaměření „SPORTOVNÍ“. Pokud nebudete chtít sportovní zaměření, vyberte z nabídky „BEZ ZAMĚŘENÍ“.

·         Ostatní:

sourozenec na 31. ZŠ – pokud má budoucí prvňák sourozence na naší škole, zaklikněte P a do vedlejší kolonky uveďte, kterou třídu sourozenec navštěvuje v letošním školním roce,

- zda budete žádat o odklad povinné školní docházky – pokud ANO, zaklikněte P,

- zda byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky – na naší nebo jiné ZŠ, pokud ANO, zaklikněte P.

·         Zákonný zástupce: příjmení a jméno zákonného zástupce, e-mail, telefonní číslo zákonného zástupce.

·         Nakonec nezapomeňte zakliknout P Souhlas se zpracováním osobních údajů.

·         ODESLAT (objeví se zelený rámeček s informací, že bylo úspěšně odesláno).

            Po vyplnění formuláře obdržíte na Váš e-mail informaci o Vašem registračním číslu, pořadí přihlášení a čas, kdy se máte dostavit k zápisu. Přijetí Vašeho dítěte bude uveřejněno na webu školy a na hlavním vchodu školy pod číslem pořadí při registraci (pro větší přehlednost).

elektronická registrace bude možná do pátku 27. 3. 2020 do 15 hodin.

            Pokud zákonný zástupce nemá možnost přístupu na internet, může se elektronicky registrovat přímo v 31. ZŠ ve dnech 23. 3. a 25. 3. 2020 v kanceláři školy od 8 do 10 hodin.

V Plzni 18. 3. 2020

Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka školy

 

vytisknout stránku
Design by SITMP