31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

Aktuální informace školní jídelny

Nástup žáků 1. a 2. tříd k prezenční výuce od středy 18.11. 2020.

Postup školní jídelny bude následující:

1.      Obědy jsou všem žákům 1. a 2. tříd, kteří se pravidelně stravují ve ŠJ, automaticky „přihlášené“ od 18.11.2020.

2.      Pro ostatní žáky (zákonné zástupce), kteří mají zájem se po dobu distanční výuky stravovat, bude nadále zachován výdej obědů do jídlonosičů (vchod pro cizí strávníky).

3.      Pokud bude distanční výuka pro žáky od 3. do 9. tříd v prosinci nadále pokračovat, je opět zapotřebí tyto strávníky, kteří mají zájem odebírat jídlo do jídlonosičů, přihlásit individuálně ke stravování u vedoucí ŠJ do pátku 27. 11. 2020 do 12 hodin.

4.      Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vchodem venku z ulice pro cizí strávníky a je nutné dodržovat stanovená protiepidemická opatření a u výdejního okénka dodržovat rozestupy.

5.      V době nemoci nebo karantény žáci na dotovaný oběd nárok nemají.

6.      Obědy se budou vydávat do jídlonosičů v čase:

1. stupeň 12,30 – 13,30 hodin

2. stupeň 13,30 – 14,00 hodin

Bude se vařit pouze jeden druh jídla a jídelníček bude přizpůsoben aktuální situaci.

 

vytisknout stránku
Design by SITMP