31. základní škola
Elišky Krásnohorské 10
323 00 Plzeň

Vyhledávání

Oficiální informační server města Plzně

Přihlášení

Škola online Microsoft Office 365 Přihlášení do aplikace iStravné

Pro budoucí prvňáčky

Seznam pomůcek a potřeb žáka 1. třídy - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Veškeré informace pro rodiče budoucích prvňáčků (zápisy, kontakty, prezentace)

Projekty

Recyklohraní
Ovoce do škol
Evropské strukturální a investiční fondy

AKTUALIZOVÁNO: Informace k zápisům na 31. ZŠ pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisům na 31. ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy budou probíhat ve středu 7. 4. 2021 od 14 do 18 hodin a ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 14 do 16 hodin. Aktuální informace prosím sledujte na našich webových stránkách a na hlavním vchodu školy.

Organizaci zápisů upřesníme dle aktuální epidemiologické situace a oficiálních pokynů MŠMT.

Den otevřených dveří 30. 3. 2021 pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků se vzhledem k vyvíjející se epidemiologické situace nebude konat.

Pro klidný průběh samotného zápisů do 1. tříd je nutné, aby zákonný zástupce nejprve elektronicky zaregistroval své dítě. Elektronická registrace bude spuštěna v pondělí dne

22. 3. 2021 v 8.00 a ukončena v pondělí 29. 3. 2021 v 15.00. Po zaregistrování Vám přijde na e-mail registrační číslo a přesný čas, kdy se uskuteční dne 7. 4. 2021 zápis Vašeho dítěte (pokud se uskuteční za osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole).

Podrobnější informace o postupu při provádění elektronické registrace budou zveřejněny na webových stránkách školy v polovině března.

Pořadí při elektronické registraci není kritériem pro přednostní přijetí. Pokud je dítě nemocné, zákonný zástupce jej elektronicky zaregistruje a přijde na zápis v náhradním termínu (po předchozí telefonické nebo e-mailové omluvě z řádného termínu

na tel: 37 802 8763, nebo e-mailu: pestovama@zs31.pzen-edu.cz). Pro přijetí platí stejná kritéria jako při zápisu v řádném termínu.

         Odklady povinné školní docházky udělené na 31. ZŠ v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí. Rodiče musí své dítě opět elektronicky zaregistrovat a vyplnit přihlášku k zápisu.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022, dodejte prosím do školy doporučení od pediatra a od psychologa (dokumenty pro pedagogicko-psychologické vyšetření si můžete stáhnout na webových stránkách školy pod odkazem „Pro budoucí prvňáky“).

Pro přijímání žáků do 1. tříd 31. ZŠ pro školní rok 2021/2022 platí zveřejněná kritéria. Při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve Školském obvodu Plzeň 1 (území městského obvodu Plzeň 1) než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků, kteří mají sourozence na 31. ZŠ).

Neveřejné losování proběhne dne 14. 4. 2021 od 15.30 hodin v budově 31. ZŠ. Losovat budou členové Školské rady za přítomnosti vedení školy. Školská rada je voleným orgánem složeným ze zástupců rodičů žáků, zástupců zřizovatele a zástupců pedagogických pracovníků školy. O průběhu losování bude pořízen protokol, který bude k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

Výsledky losování budou zveřejněny ve čtvrtek 15. 4. 2021 vývěskou na hlavním vchodu školy a na webových stránkách školy pod přidělenými registračními čísly z elektronické registrace.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly ve čtvrtek 15. 4. 2021 vývěskou na hlavním vchodu školy a na webových stránkách školy.

Děkuji za pochopení a za spolupráci

V Plzni 22. 2. 2021

Mgr. Miluše Kurzová, ředitelka 31. ZŠ

 

vytisknout stránku
Design by SITMP